Середа, 12 Червня

Oснoвнi змiни в нoвiй рeдaкцiї yкрaїнськoгo прaвoписy y кaртинкaх

Оперативні новини у нашому каналі в Telegram!

Основні зміни в новій редакції українського правопису (2019).

Наразі триває перехідний період (5 років), впродовж якого використання старих норм правопису не вважатиметься помилкою

Проєкт, проєктувати, проєктант, проєктний, проєктор, проєкція тощо.

Чому? Порівняйте:

ін’єкція (від лат. injectio);
об’єкт (від лат. objectum);
траєкторія (від лат. trajectus);
проєкт (від лат. projectus).

У словах, що походять з латинської, -ject- передаємо через -єкт-.

Як утворюємо фемінітиви?

Різні типи основи + -к-: авторка, дизайнерка, директорка, співачка, студентка, лікарка.
Слова на -ник/-ень + -иц(я): піарниця, верстальниця, учениця.
Слова на -ець + -ин(я): продавчиня, видавчиня + філологиня, майстриня.

Рідко вживаємо -ес(а): дияконеса, патронеса.

Згідно з новою редакцією правопису тепер пишемо окремо: пів години (а не «півгодини»), пів Києва (а не «пів-Києва»), пів яблука (а не «пів’яблука»).

Не плутаймо!

Пів з іменником у Р. в. пишемо ОКРЕМО: пів аркуша, пів відра, пів міста, пів Європи.
Пів з іменником у Н. в. пишемо РАЗОМ: піваркуш, південь, півкуля, півколо, півострів.

Як перевірити? Якщо пів НЕ можна замінити іменником «половина», то пишемо його РАЗОМ, а в інших випадках — ОКРЕМО: піваркуш (але пів аркуша), південь (але пів дня), півкуля (але пів кулі), півколо (але пів кола), півострів (але пів острова).

За Правописом 2019 (§ 29, 3. 2) подвоєння букв на позначення приголосних звуків маємо, якщо збігаються однакові приголосні кореня або основи і суфіксів прикметників чи іменників: баштанник, годинник, письменник, священник; священницький; священників.

Раніше ми писали конвеєр, параноя, але: фойє, майа. Укладачі нової редакції правопису прибрали цю неоднозначність.

Тож тепер пишемо: фоє, єті, мая, Гоя, Хаям, Соєр, Феєрбах, Гаваї, Гаїті тощо.

Слова з частиною ЕКО пишемо разом: екоблогер, екопродукти, екотуризм, екокультура, екозвичка, екоторбинка, екокрамниця, екоактивістка тощо.

Индик? Инший? Иноді? Ні. Укладачі нової редакції правопису так далеко не зайшли. Однак вони все ж частково легалізували вживання літери И на початку слова.

Тепер И пишемо на початку окремих слів:

Вигук «ич!»;
Частка «ич який!»;
Дієслово «икати» (вимовляти И замість І) та іменник «икання»;
Загальні та власні назви, що походять з тюркських та інших мов, відповідно до їх вимови в цих мовах: ийбен, ир, Ич-оба, Кім Чен Ин.

Слова з частинами БОДИ (перед приголосним) і БОДІ (перед голосним) пишемо разом: бодибілдинг, бодіарт.

Слова з частиною ВЕБ пишемо разом: вебсайт, вебсторінка, вебдизайнер.

Слова з частиною ТОП пишемо разом: топмодель, топменеджер.

Українці, гідности та хоробрости, щоб плекати незалежність нашої країни!

P. S. Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Білорусь, Русь у родовому відмінку однини можуть мати закінчення -і або -и: незалежності та незалежности, гідності та гідности, хоробрості та хоробрости, радості та радости, смерті та смерти, честі та чести; крові та крови, любові та любови, осені та осени, солі та соли, Білорусі та Білоруси, Русі та Руси.

Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук k, відтворюємо однією буквою к: Дікенс, Дікінсон, Текерей, Шерлок, Бісмарк.

Чоловічі імена Ігор та Лазар — іменники чоловічого роду, які належать до м’якої групи ІІ відміни.

Як відмінюються іменники м’якої групи ІІ відміни?

Н. в. лікар, Ігор
Р. в. лікаря, Ігоря
Д. в. лікареві (лікарю), Ігореві (Ігорю)
Зн. в. лікаря, Ігоря
Ор. в. лікарем, Ігорем
М. в. на/у лікареві (лікарю, лікарі), Ігореві (Ігорю, Ігорі)
Кл. в. лікарю, Ігорю

За матеріалами ukr-mova.in.ua