100 англійських прислівників

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

how – як
so – таким чином
then – тоді
there – там
no – немає
now – зараз
just – тільки що

very – дуже
where – де
too – також
also – теж
well – добре
again – знову
why – чому

here – тут
still – все ще
off – поза
away – геть
always – завжди
almost – майже

enough – досить
though – проте
never – ніколи
since – з тих пір
round – навколо

yet – ще
often – часто
rather – швидше
ever – коли-небудь

once – одного разу
thus – таким чином
soon – незабаром
today – сьогодні
perhaps – можливо

probably – ймовірно
already – вже
however – проте
across – після
really – насправді
together – разом

quite – цілком
sometimes – іноді
therefore – отже
else – ще

outside – зовні
besides – крім того
beyond – далеко
indeed – справді
inside – всередині
ago – тому

instead – замість
likely – ймовірно
especially – особливо
according – відповідно
below – нижче
without – поза

through – наскрізь
throughout – всюди
forward – вперед
forth – далі
aside – в сторону

otherwise – інакше
seldom – рідко
yesterday – вчора
tomorrow – завтра
moreover – крім того
friendly – дружньо

somehow – як-небудь
plenty – цілком
somewhere – десь
apart – окремо
beneath – внизу

everywhere – всюди
anywise – якимось чином
when – коли

whenever – коли ж
tonight – сьогодні ввечері
meanwhile – між тим
nowhere – ніде

altogether – цілком
yes – так
alike – однаково
usually – зазвичай

occasionally – час від часу
rarely – рідко
actually – насправді
easily – легко
hardly – ледь

quickly – швидко
slowly – повільно
above – нагорі
little – трохи
much – набагато

even – навіть
before – раніше
lately – останнім часом
recently – недавно
almost – майже
as – як наприклад
only – тільки

Поширити:

ЗАЛИШИТИ  КОМЕНТАР