Перегляд: українська хата

Особливості української хати в картинках (по областях та районах)
Опубліковано

Книга “Українське народне житло” Віктора Самойловича – маловідоме, але дуже цінне видання, у якому викладено основи типології української хати. Класик дослідження народної архітектури Віктор Петрович САМОЙЛОВИЧ…